Mundekulla Vänner ideell förening

...in the spirit of Mundekulla

Mundekulla Vänner ideell förening har sin bas i den lilla byn Mundekulla utanför Emmaboda i Småland och har som ändamål att främja fred, kultur och naturprojekt. Vi erbjuder bl.a. Livesändningar, Skogsvårdsaktiviteter, Utbildningar, Studiebesök och handhar olika stödfonder. Vi har även arrangerat musikaler (2013-2018) och årliga Folk- och Jazzdagar (2016-2019). Aktiviteterna riktas mot alla åldrar, men föreningen värnar särskilt om barn och ungdomar, med målsättningen att arbeta med ekologi och hållbarhet som grund. Föreningen vänder sig till alla människor, oavsett bakgrund, och ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering”. Föreningen startades 2004 har sin huvudsakliga verksamhet på Mundekulla Retreatcenter med syfte att värna om Mundekullaandan som byggts upp under närmare 25 års tid. Läs mer om Mundekulla Retreatcenter och dess verksamhet på www.mundekulla.se 

Stöd oss gärna via våra olika fonder

1. Mundekullafonden
Mundekulla har förlorat intäkter på drygt 1,5 miljoner kronor pga uteblivna kurser under våren. Antingen ger vi upp eller så tror vi så pass starkt på vårt koncept att vi bestämmer oss för att fortsätta. Vi väljer det sistnämnda och vi behöver hjälp för att lyckas!
Stötta oss gärna oavsett belopp. 
 Läs mer >>

   
2. Natthikos Vänner
Med anledning av Björn Natthiko Lindeblads inställda retreater med 200 deltagare under april startade vi en fond "Natthikos vänner" som ska verka i hans anda och bidra till Mundekullas överlevnad Läs mer>> 


3. Berndt Elmbergs Minnesfond
Berndt Elmberg är medgrundare av Mundekulla Retreatcenter. Han inköpte den förfallna gården 1998 och skapade en modern anläggning på 1500 kvm bestående av restaurang, sovrum, samlingsrum, utkikstorn m.m. Han har arbetat ideellt i 21 år och lagt sina sparade pengar och mer därtill. Berndt insomnade den 28 juli 2019 till följd av cancer. Hans dröm om en levande landsbygd i den bygd han växte upp har förverkligats och allt fler folk flyttar till bygden. Läs mer>>


4. Irene Elmbergs Minnesfond
Med anledning av Irene Elmbergs hastiga bortgång den 8 nov 2017 valde vi i familjen Elmberg att upprätta en fond som ska verka i hennes anda. Deltagare som ännu inte besökt Mundekulla med "mindre god ekonomi" har kunna söka pengar till vissa events därur. Fonden stöttar även ungdomar på olika sätt då Irene hade ett stort engagemang för dessa. Läs mer>>

Välkommen till paradiset
"Ert Mundekulla är en av de vackraste platser jag skådat. Här bor en sådan vacker själ i ett magiskt landskap. Frid råder i varje lite sten, i varje träd och i djuren. Allt är så fint genomtänkt. Ni har skapat en framtid här.
En värld vi alla blickar framemot, där ekologi och vetenskap samarbetar. Där historiens vingslag spelar i dom gamla golvplanken för oss genom kosmos och ut i världen.Välkommen till paradiset! Framtidens paradis. En ny tid!" 


Malin Berghagen