Projekt Nybyggarland

Videoklippet sågs av drygt 200.000 människor på 2 dygn!
Mundekullas musikal sattes upp i Stenungsund den 22 april för fulla hus och såväl Aftonbladet, Expressen och Göteborgs Posten uppmärksammade efterdyningarna av musikalen med anledning av ett facebook klipp som sågs av över 200.000 människor de första två dygnen.... Musikalen är skriven av Peter Elmberg och Anne Solveig (Mundekullas grundare) och ingår i "Projekt Nybyggarland" med inspirationen att använda kultur och musik som ett led i positiv integration och hållbar framtid 

Positiv Integration
Vi behöver bli bättre på att lyfta fram positiva exempel samt se möjligheter, inte minst vad gäller nysvenskar. Därför är det fint att ta del av all uppmärksamhet av vårt med med Khaled från Syrien Se Khaled sjunga samt lyssna på vårt samtal om hans bakgrund och framtidstro!  

Landsbygd - Integration - Hållbarlivsstil
En återblick mot framtiden...

1. Hemstannarna - Premiär 2013
För mindre än 100 år sedan var Sverige ett fattigt land då uppemot hälften av invånarna i Småland och Öland utvandrade framför allt till Amerika. Sammanlagt 1/4 människor utvandrade (1,3 miljoner männiksor mellan åren 1850-1930, huvudsakligen människor i ung och arbetsför ålder. De som stannade kvar och "grävde där de stod" lade grunden till dagens Sverige och deras öde gestaltas genom Folkmusikalen Hemstannarna på Föreställningen sattes upp i Mundekulla 2013 och har sedan visats 25 ggr för ca 3500 personer. Läs mer www.hemstannarna.se
(Text, musik och produktion Anne Solveig Elmberg och Peter Elmberg)

2. Hitkommarna - Premiär 2017
Sverige har gått från utvandrarland till invandrarland med blomstrande industrier och välfärd tack vare många av de nysvenskar som immigrerat till Sverige de senaste 50 åren. Hur tar vi hand om "Hitkommarna" och tar vara på deras kompetens och hur kan vi låta mångfald berika och skapa nya möjligheter? Läs mer på www.hitkommarna.se
(Text, Musik och produktion: Peter Elmberg, Papis Bodian)

3. Nybyggarland - en framtidsvision
Vår framtid är ännu ett oskrivet blad...
Vi kan mötas av utmaningar såsom klimatförändringar, ökat våld och företagsnedläggningar men framtiden bär även på mängder av möjligheter, inte minst om vi vågar utmana oss själva och lyckas skapa det bästa av utifrån flera olika synsätt. Musikalen Nybyggarland handlar om vår gemensamma framtid och de vägval vi står inför. Musikalen är ännu oskriven och det är en berättelse som växer fram utifrån ovan nämnda musikaler

Initiativtagare och Projekt ide
Peter Elmberg är musiker, beteendevetare och verksamhetschef på Mundekulla Retreatcenter. Peter har under drygt 15 år utvecklat ett internationellt kulturcenter i Mundekulla utanför Emmaboda, Småland tillsammans med  Anne Solveig och sin pappa Berndt Elmberg med personal.

Gå med i facebookgruppen "Nybyggarland-Positiv Integration" >>


 

Lyssna när Khaled Sjunger "Jag hade en gång en båt"

Jag läser Vilhelm Mobergs böcker på arabiska....

Lyssna på Khaleds bakgrund och om hans hemstad..

Se filmklippet med ensemblen i tidningen Expressen..