Irene Elmbergs Minnesfond

Till minne av Irene Elmberg
Med anledning av Irene Elmbergs hastiga bortgång den 8 nov 2017 valde vi i familjen Elmberg att upprätta en fond som ska verka i Irenes anda. Vår intention är att folk som vill delta på kurser på Mundekulla Retreatcenter med "mindre god ekonomi" ska kunna erhålla/söka pengar därur för att kunna delta med start 2020. Fonden ska även kunna stötta barn och ungdomar på olika sätt då Irene hade ett stort engagemang för dessa.
Välkommen att sätta in ett belopp - litet som stort - på följande konto (Mundekulla Ideella förening).

Bankgiro: 366 - 2087
Swish: 123 220 1994 

Irenes anda
  Under Irenes sista veckor i livet fick hon och familjen ta emot många tackbrev, mail, Facebookmeddelanden, blommor och besök av hennes vänner. Alla vittnade om att Irene även varit en "ängel på jorden" som inte lämnade någon oberörd. Efter sonen Niklas bortgång som bragtes om livet utanför Lund 1991 kom hon under många år att bli ett stöd åt många människor som förlorat en anhörig.
  1992 var hon med och startade Brottsofferföreningen i Lund och hon uppmuntrade även inspelningen av sonen Peters låt "Varför måste vi skiljas" som släpptes till förmån för Brottsofferföreningen (sedermera Niklas Elmbergs Minnesfond). Skivan gavs ut ett år efter Niklas bortgång och finansierades av företag och privatpersoner i främst Bjärred och Lomma. Den såldes i över 6000 exemplar. Skivan spelades i första hand in för att polisen skulle kunna få in nya tips, så att omständigheterna kring Niklas bortgång skulle kunna lösas. Mordet är fortfarande inte uppklarat.
  Irenes engagemang och gärning efter sonens bortgång har berört många. Hon föreläste runtom i Skåne (och övriga Sverige) om sorgebearbetning och om ickevåld. Som ersättning fick skolorna sätta in ett valfritt belopp på minnesfonden, vilket tillsammans med inkomsterna från skivförsäljningen inbringade närmare en miljon kronor. Niklas Elmbergs Minnesfond verkade i 20 år. Den hade då delat ut ekonomiska bidrag till ett stort antal skolklasser efter uppsatstävlingar med syfte att skolungdomarna skulle tänka till kring våld och dess orsaker. Föreningen arrrangerade även förläsningar mot våld, rasism, utanförskap och mobbning
  På Mundekulla Retreatcenter i Småland - som ägs av familjen Elmberg och drivs av sonen Peter - tog hon på sig uppgiften att ta bort tistlar på gräsytorna (8 hektar) för att göra dem mer tillgängliga. Tistelletandet blev något av hennes signum enligt många besökare på Mundekulla.
Såhär i efterhand har vi i familjen insett att tistlarna hon tog bort kom att bli en symbol även för alla de tistlar som hon hjälpte till att ta bort från människors hjärtan genom det samtalsstöd hon gav åt så många.

När mammor dör då förlorar man ett av väderstrecken.
Då förlorar man vartannat andetag, då förlorar man en glänta.
När mammor dör, växer det sly (tistlar) överallt.

Göran Tunström

"Nu har hon blivit en ängel i himmelen"
  Irene hade under sensommaren 2017 talat om att hon kände sig ovanligt trött. Övriga familjemedlemmar uppmuntrade henne att undersöka det närmare på vårdcentralen. Hon menade att det kanske snarare berodde på att hon efter sommaren hade återupptagit sin träning på Friskis och Svettis 2-3 ggr i veckan och att hennes tilltagande krämpor hade med träningsvärk och normalt åldrande att göra.
  I slutet på september gick hon till vårdcentralen och den 2 oktober kallades hon på återbesök och skickades akut till lasarettet i Lund. Den 5 oktober konstaterades att hon hade drabbats av obotlig cancer i bukspottskörteln med spridning till levern. Det var för sent för att operera men livstiden kunde förlängas någon månad om hon valde cellgiftsbehandling.
  Irene var dock övertygad från första stund att hon inte ville dra ut på det och hon önskade därför enbart smärtstillande och symtomlindrande medicin. Efter att ha mött många människor i livets slutskede och deras anhöriga var hon inte rädd för döden.
  Från att ha haft en aktiv fritid fylld med bridge, motionsdans, linedance, Friskis och Svettis, tågresor till och från barnbarnen i Göteborg försämrades Irenes hälsa under loppet av bara en månad. Hon fick låna gåstol, rullator och rullstol. Den sista veckan var hon helt sängliggande.
  Onsdagen den 8 november tog hon sina sista andetag och begravningen ägde rum den 8 dec i Bergkyrkan i Bjärred. Nu har hon blivit "en ängel i himmelen".

En anekdot om Irene...
Irene valde att stava sitt namn med "I" men hennes dopnamn var "Erene" som betyder "fred" på grekiska 
Det var den gammelkyrkliga prästen i Långasjö kyrka (Småland) som inte tillät att det skulle stavas med "I" vid hennes dop 1941, då han ansåg att det var för modernt. 25 år senare när Irene gifte sig med Berndt sade samma präst "Jag vill informera dig Berndt om att det är en fredlig kvinna du får"

Läs mer
- Se facebook inlägg "En moders visdom" >> 
- Välkommen att skriva en kommentar på Irenes Facebooksida här >>
- Se facebook inlägg från Irenes födelsedag>>
- Se facebook inlägg om Irenes sjukdomsförlopp>>
- Lyssna på Peters sång till Irene>>
- Läs dotter Malins tal på minnesstunden>>


Irene som skådespelare
Under senare år var Irene och Berndt med i Musikalen Hemstannarna, skriven av sonen Peter Elmberg och Anne Solveig (som driver Mundekulla Retreatcenter). Musikalen handlar om den svenska emigrationen då framförallt deras hembygd i Mundekullabygden (ett stenkast från Vilhelm Mobergs födelsehem) drabbades hårt. Upp emot hälften av bygdens folk emigrerade till Amerika och flertalet av deras släktingar fanns i Amerika. Hon var en stark bidragande orsak till succen av musikalen som visades för drygt 5000 personer mellan åren 2013-2017 på några av Sveriges största teater scener. Irene bidrog själv med att arrangera och fylla Lunds stadsteater genom sitt kontaktnät hösten 2016 vilket hon beteckanr som ett av hennes mest glädjefulla stunder under senare år. Sista föreställnigen äger rum på Kalmar teater den 13 nov 2017. 
se första akten av Föreställningen från Växjö Konserthus

Efter varje natt föds en ny dag
Efter regn blir det sol igen
Gråten ger plats åt att vara glad
Vägen du vandrar leder hem..

Ur Musikalen Hemstannarna

Du finns så länge vi minns - Irenes sång skriven och framförd av Peter Elmberg (Mundekullas grundare) 

Lyssna till ett samtal om Irene Elmberg

"Peter & Irene på Irenes Födelsedag" 19 sept 2017
"Peter & Irene på Irenes Födelsedag" 19 sept 2017
"Spela fotboll med barnbarnen" 14 juni 2017
"Spela fotboll med barnbarnen" 14 juni 2017
"Uppskattad av barnbarnen" 26 aug 2017
"Uppskattad av barnbarnen" 26 aug 2017
"en vecka efter cancerbeskedet" 13 okt 2017
"en vecka efter cancerbeskedet" 13 okt 2017
Irene på Mundekullafestivalen 10 aug 2017
Irene på Mundekullafestivalen 10 aug 2017
Irene och Berndt i Musikalen Hemstannarna 2015-2017
Irene och Berndt i Musikalen Hemstannarna 2015-2017
"Sista bilden på Irene" 26 okt, 2017
"Sista bilden på Irene" 26 okt, 2017

Se första akten av Hemstannarna

Irene berättar om Hemstannarna