Sunday Summit i Mundekulla

A peoples movement - Beyond gurus and beyond religions

Inspirerande tankar, Stillhet och meditation, Sång och musik
Med Sunday Summit vill vi erbjuda en lugn, vacker och upplyftande Söndagsstund för själen i en härlig gemenskap. En stund med inspirerande tankar, sång, musik, stillhet men också glädje och gemenskap. En stund bortom religioner där hjärtat är i centrum och där både barn och vuxna medverkar..

Det finns en längtan hos många människor att komma samman i en gemenskap för att ge tid och fokus till stillhet och inre växande. Söndagar har sedan länge varit den dag då många fyller den längtan med besök i kyrkan. I Mundekulla vill vi välkomna människor att mötas där kärleken i hjärtat är i fokus "Love is my religion"  Djupast innerst inne så bär vi alla en längtan efter inre frid och kärlek. Vår intention är att skapa en möjlighet att i gemenskap med andra ge näring till denna inre längtan i den anda som vi tänker kan passa de som kommer till våra event i Mundekulla

Vi tror att sådana stunder fyller en mycket viktig funktion i det liv som många människor lever i dag, fyllt av aktiviteter och med en tendens att rulla på i allt snabbare takt. Att stanna upp och ge sig själv tid att vila, tänka och känna efter är kanske det viktigaste vi kan göra för att finna och bevara hälsa och inre välmående.
 
För att kunna leva med en djupare inre tillfredställelse behöver vi  lyssna in: Vem är jag egentligen innerst inne? Vad vill jag med mitt iv ? Hur kan jag leva mer i glädje och kärlek och ge av mina unika gåvor  ...  och vi behöver ge oss tid att lyssna till svaren. 

Interfatith 
Sunday Summit sker i en anda av "interfaith" där vi hämtar inspiration från olika källor och andliga traditioner. Där människor oberoende av trossystem ska kunna mötas i en gemensam längtan efter att samverka för fred och kärlek samt att värna om Moder jord.

Sunday Summit arrangeras årligen sista söndagen på Mundekullafestivalen sedan 2018. 
I framtiden planerar vi att erbjuda fler Sunday Summit stunder, även på andra platser.


Anne Solveig
Dessa "Sunday Summits" har arrangerats av Anne Solveig i samverkan med Peter Elmberg och Mundekullafestivalen. Anne Solveig är retreatledare, musiker och författare samt medgrundare av Mundekulla Retreatcenter. www.annesolveig.se


 


Peter Elmberg
Musiker, grundare av Mundekulla och arrangör av Mundekullafestivalen. Peter har tidigare bjudit in till Mundekulladialogen - ett möte mellan människor från olika traditioner. Han har också tonsatt 12 fredsböner hämtade från ett fredsmöte i Assisi 1986 där dåvarande påven Johannes Paulus II bjöd in representanter från 12 olika religioner. www.peterelmberg.se

Sunday Summit #5,  15 aug, 2021

Medverkande med tal, sång och musik:
- Emma Dinmali Holmlund
- Sudha
- Jerker JEM Fredriksson
- Peter Elmberg
- Anna Rasmussen
- Rickard Åström
- Lucas Scheffold
- Helle Anderson
- Felicia 
- Martin Ström
- Jenny Wessel
- Lennart Hallström
- Sebastian Lilja

Sunday Summit #4,  10 aug, 2021

Medverkande med tal, sång och musik:
- Anne Solveig
- Jerker JEM Fredriksson
- Eva Cederblad
- Peter Elmberg
- Klas Parknäs
- Jan Eric Ström
- Carl Jonas
- Lars-Magnus Österberg
- Emma Dinmali Holmlund


Sunday Summit #3,  9 aug, 2020

Medverkande med tal, sång och musik:
- Anne Solveig
- Emmily Börjesgård
- Broder Jerker
- Peter Elmberg
- Klas Parknäs
- Jan Eric Ström
- Lars-Magnus Österberg
- Anna Rasmussen
- Anders Nyberg
 


Sunday Summit # 2 , 11 augusti 2019

År 2019 bjöd vi in till ännu en Sunday Summit stund under Musikfestivalen i  Mundekulla.

Medverkande med tal, sång och musik:
- Anne Solveig
- Peter Elmberg
- Eva Cederblad
- Saga och Vilfred 
- Tomas Frankell
- Klas Parknäs
- Jan Eric Ström
- Lars-Magnus Österberg
- Lennart Hallström
och en gulorange fjärilslarv :)


Sunday Summit #1 , 12 augusti 2018

Under Mundekullafestivalens 20-årsjubileum 2018 hölls den första Sunday Summitstunden i Mundekulla. Den blev mycket uppskattad

Medverkande med tal, sång och musik:
- Anne Solveig
- Peter Elmberg
- Tomas Frankell
- Inez Berete Rubin
- Jan Eric Ström
- Eva Cederblad
- Gunnel Mauritzson
 

Sunday Summit hålls årligen i samband med Mundekullafestivalen i lokalen "Naturum" på Mundekulla Retreatcenter