Berndt Elmbergs Minnesfond

Berndt Elmbergs minnesfond 
För att kunna förvalta Berndts arv har vi valt att skapa en fond med syfte att fortsätta utveckla platsen med hållbarhet som grund vad gäller såväl framtida byggnationer samt skogsvård tillhörande Mundekulla Retreatcenter. Vi vill också fortsätta vara en positiv kraft inom landsbygdsutveckling. Välkommen att skänka en valfri gåva stor som liten på nedan konto (Mundekulla Ideella Förening). 

Fonden ämnar driva följande tre projekt
1. Värna om Mundekullaskogen
2. Hållbar byggnation 
3. Landsbygdsutveckling 

Bankgiro: 646-5462
Swish: 123 621 34 82


Tack för visat intresse /  Peter Elmberg genom Berndt Elmbergs minnesfond

1. Värna om Mundekullaskogen

Kontinuitets skogsbruk
Den svenska skogen påverkas mycket av klimatförändringarna. Inte minst skogarna i södra Sverige. Det är ökad risk för stormskador, bränder och inte minst angrepp av granbarkborren. I Mundekulla ställer vi nom till kontinuitets skogsbruk med mer bl.a lövskog och bevarande av gammelskog. Skogen i Mundekulla är tänkt att fungera för lärande, studiebesök och inspiration. Denna omställning kostar pengar och kräver kunskap därav samlar vi nu in pengar för att kunna plantera mer lövskog, sätta upp informationsskyltar och nå ut till mer människor. Pengarna samlas in till Berndts Fond som skapades till minne av den gårdens förra ägare, Berndt Elmberg som aktivt arbetade för att inspirera till nytänkande inom den svenska skogsindustrin. Han lät bla plantera 15 olika lövträdsarter på ett område av 2 ha i Mundekulla år 2016. Det finns gammelskog som är 120 år på området och vi ställer om till allt mer hyggesfritt skogsbruk.

Skänk ett valfritt belopp
Välkommen att skänka ett valfritt belopp via denna kampanj under hösten via swish 1236213482 (Mundekulla ideella förening). Se en kort presentationsfilm om insamlingen nedan. De som skänker kommer att avtackas med namn vid ingången till skogen. Det går även bra att skänka anonymt. Skriv "Mundekullaskogen" vid din insättnin. Du kan även köpa ett lövträd som vi planterar i skogen 

2. Hållbart byggnade  - Mundekulla Ekotorn

Stöd Mundekulla Ekotorn
Bidra till att fullfölja ett världsunikt hållbarhetsprojekt
Mundekulla Ekotorn är 22 m högt och innehåller övernattnings-, konferens- och meditationsrum samt utställningslokal. Projektet har inte slutförts då entreprenören och ägaren Berndt Elmberg gick bort den 28 juli 2019. Nu behöver vi färdigställa rummen och dra in el, vatten och värme och du har möjlighet att bidra 

Detta får du
- Boken om Berndt vid namn "Landsbygdsoptimisten i Mundekulla". 
- Namn/företagsnamn på tackskylt vid tornet. Flera personer/familjer/företag kan dela på ett trappsteg
- Invigning våren/sommaren 2022. 
- Du bidrar till ett världsunikt byggnadsprojekt samt spridandet av Berndts ideer om en hållbar omvärld och levande landsbygd

Så här bidrar du   
Nedan belopp är momsfria och placeras på "Mundekulla ideella förening" (Berndts fond).  
Betala online Köp här >>  Meddela om du önskar faktura. Maila info@mundekulla.se vid frågor.
1 trappsteg    2.500:-  
2 trappsteg    4.500:- 
5 trappsteg   10.000:-

Tillsammans gör vi det möjligt! 

3. Landsbygdsutveckling

Boken om Berndt
Journalisten Tina Jeppsson (som följt Berndt under 20 år) skriver för närvarande boken ”Landsbygdsoptimisten i Mundekulla" som utkommer våren 2020 baserade på intervjuer med Berndt under hans sista år i livet. Du har möjlighet att stötta med ett mindre bidrag för utgivningen av boken
Tina Jeppsson skrev även boken "Drömmen i Mundekulla" om den varsamma hållbara restaureringen av mangårdsbyggnaden i Mundekulla år 2000

Vad ska du göra med resten av ditt liv?
Berndt växte upp i Mundekullas grannby i Småland. I sin barndom klättrade han ofta upp i ett högt träd för att se vad som fanns på andra sidan skogen. Men han såg bara skog. Som 17 åring lämnade han hembygden och hamnade slutligen i Malmö där han anlitades som arbetsledare inom olika bygg- och trädgårdsföretag. Han fascinerades alltid av hållbarhetsfrågor, natur och landsbygsutveckling. Vid 60 års ålder (år 1998)  fick Berndt frågan ”Vad ska du göra med resten av ditt liv”? Det resulterade i att han valde att investera tid och pengar i sin barndomsbygd. Under sina sista 20 år byggde han upp Mundekulla Retreatcenter tillsammans med sonen Peter Elmberg och Anne Solveig

Skänk ett valfritt belopp
Välkommen att skänka ett valfritt belopp för att vi ska kunna slutföra boken via swish 1236213482 (Mundekulla ideella förening)
Skriv "Landsbygdsoptimisten" vid din insättning

Se en intervju med Berndt om livet, döden, entreprenörskap och Mundekulla som spelades in två månader innan han somande in
 

Bakgrund

Till minne av Berndt Elmberg
Berndt Elmberg är medgrundare av Mundekulla Retreatcenter. Han inköpte den förfallna gården 1998 och skapade en modern anläggning på 1500 kvm bestående av restaurang, sovrum, samlingsrum, utkikstorn m.m. Han har arbetat ideellt i 21 år och lagt sina sparade pengar och mer därtill. Berndt insomnade den 28 juli 2019 till följd av cancer. Hans dröm om en levande landsbygd i den bygd han växte upp har förverkligats och allt fler folk flyttar till bygden.
 
En modern "Robin Hood"
Berndt gjorde en "Robin Hood" i bemärkelsen att han tjänade sina pengar i staden och lade in dem i glesbygden. Det är ovanligt idag då trenden det senaste seklet varit det motsatta då vi ständigt tagit från landsbygden och placerat pengarna i staden. Men vad vore Sverige utan sin landsbygd med sin skog, vattenkraft, gruvor som bekostar en stor del av vår välfärd. Om sanningen ska fram klarar sig landsbygden mycket bättre om den inte hade behövt finansiera städerna, men ändå talas det ofta som att landsbygden tillhör den tärande sektorn. Ska man tjäna pengar ska man satsa i staden, där husen växer i värde där medan det motsatta råder på glesbygden. Berndt visste det från start men ändå valde han att satsa i den bygd som danat honom, den skog och miljö han åkte till för att att varva ner och hämta nya krafter under sina arbetssamma år som företagsledare inom byggnads och trädgårdsföretag i Malmö med med omnejd
 
Bakgrund
Berndt växte upp i Mundekullas grannby (Skallebo) och flyttade hemifrån i unga år. Han utbildade sig till byggnadsingejör och har varit drivande i flera företag i Malmöregionen däribland Vd för Miljöbyggarna med syfte att skapa hållbara utemiljöer i städer. 
År 1998 inköpte han det förfallna ödehuset i Mundekulla 1998 (nyss fyllda 60 år) efter att ha gått en ledarskapskurs och fått frågan "Vad ska du göra med resten av ditt liv?" Han funderade hur han kunde ge tillbaka till sin hembygd och använda sina kuskpaer inom projekledning och hållbart byggande och resultatet blev Mundekulla Retreatcenter som låg bara ett stenkast från hans födelsehem. 
Under hans ledning restaurerades den fallfärdiga gården tillsammans med sonen Peter och Berndt har även sett till att nya, större byggnader uppförts, såsom matsal, boenderum, eventlokaler med ekologisk utgångspunkt utifrån devisen "tänk sju generationer framåt inför varje vikitgt beslut". 
Berndt har även låtit gräva källsjöar på området med syfte att naturligt rena vattnet samt även gjort skogstigar, en vildmarksby och startat ett skogsvårdsprojekt (Mindfulness garden) där endast lövskog planterats på ett 2 ha stort område för att bidra tillnaturlig mångfald. Sveriges skog består i stort sett bara av gran och tall till skillnad från när Berndt själv växte upp ibygden. Visionen för Mundekullaskogen är att minst 30% av ska bestå av lövskog så för varje gran som sågas ner i framtiden skapas utrymme för lövträd.
Anläggningen innehar solcellsanläggning, rum isolerade med ekologiska material (ull, hampa, lin, kutterspån, kork, halm, tindingspapper/ekofiber, träfiber ull), lerhus, Vikingaby samt urinseparerande toaletter och bergvärme. Mycket byggmaterial är är återanvänt och merparten av trästommar och panelbrädor kommer från den egna skogen. Hans senaste projekt är ett 22 m högt utkikstorn (som en del av en barndomsdröm) med tillhörande övernattningsrum. Läs mer om vår ekoprofil 

Berndt som skådespelare
Under senare år var Berndt och hans fru Irene med i Musikalen Hemstannarna, skriven av sonen Peter Elmberg och Anne Solveig (som driver Mundekulla Retreatcenter). Musikalen handlar om den svenska emigrationen då framförallt deras hembygd i Mundekullabygden (ett stenkast från Vilhelm Mobergs födelsehem) drabbades hårt. Upp emot hälften av bygdens folk emigrerade till Amerika och flertalet av deras släktingar fanns i Amerika. Berndt berättar ofta att han har mer släkt i USA än i Sverige då hans pappa var den enda av 7 syskon som stanande kvar i Sverige. Han skulle dock emigrerat men åkte in i beredskap under första världskriget 1914 varav hans yngre son åkte och han fick då ta över gården i byn Skallebo (Mundekullas grannby) istället. Sista föreställnigen ägde rum på Kalmar teater den 13 nov 2017. 
Se första akten av Föreställningen "Hemstannarna" från Växjö Konserthus

Läs mer
Lycksalighetens ö >>
Tillsammanspodden>>
En nyskriven låt till Berndt >>
20 år av historia >>
Berndts betydelse för Mundekulla >> 
Möt Mundekullas tre grundare >>
Om att hedra den äldre relationen >>
Valkyrians Bön (Sång till Berndt) >>
Sträck mig din hand (Sång till Berndt) >>

Mer information
-Ta del av sånger och samtal i livets i slutskede i fb gruppen "En son och en fader" 
-Läs Mundekullas Nyhetsbrev "Tack till Berndt" 
-Läs artikel i Barometern "Han var en riktig landsbygdsriddare"