Föreningens styrelse
Mundekulla Vänner idell förening består av en styrelse, valberedning samt revisor från södra Sverige
Årsmötet äger årligen rum i jan/feb årligen. Oftast sker dessa på Mundekulla Retreatcenter samt online och inbjudan mailas till alla medlemmar


Föreningens säte
Föreningen har sin bas i den lilla byn Mundekulla utanför Emmaboda i Småland men vi har även arrangerat events, turneer och musikaler runt om i landet. Mundekulla Retreatcenter är inget allmänt turistmål, men du är välkommen på studiebesök som arrangeras av föreningen. Läs mer om Mundekulla Retreatcenter nedan.

Stadgar
Mundekulla Vänner ideell förening har som ändamål att främja fred, kultur och natur genom att arrangera kurser, festivaler, musik, teater, utställningar, kulturaktiviteter, projekt och evenemang med särskild orientering mot naturvård, hälsosam livsstil, personlig utveckling, gemenskap, ekologisk mat och hållbart byggande. Aktiviteterna kan riktas mot alla åldrar, men föreningen värnar särskilt om barn och ungdomar, med målsättningen att arbeta med ekologi och hållbarhet som grund. Föreningen vänder sig till alla människor, oavsett bakgrund, och ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering”. 

Historik
Föreningen startades 2004 på initiativ av gårdens tidigare ägare (Berndt Elmberg) och hette då Mundekulla Amfiteaterförening. Ambitionen var att starta en Amfiteater i ett gammalt grustag i Mundekulla för 1000 personer mitt i Vilhelm Mobergs bygden i Glasrikets Småland. Under 2004 åkte styrelsen på studiebesök till bl.a.Dalhalla och Berättarladan i Sunne. Av olika anledningar realiserades aldrig drömmen om en stor amfiteater men en mindre utomhusteater skapades som bla var sätet för föreningens två egenproducerade Musikaler Hemstannarna och Hitkommarna som framfördes för över 6000 personer under åren 2013-2018.
Föreningen arrangerade även 4 st Folk- och Jazzdagar på Mundekulla Retreatcenter åren 2016-2019 som dessvärre ställdes in 2020 pga av Covid -19.
Föreningen gick då aktivt in för att stödja Mundekulla Retreatcenter AB överlevnad  (där förenignen bedriver merparten av sin verksmahet) som drabbades hårt under 2020-2022 bl.a genom att starta Mundekullafonden som samlade in över 500.000:- som utgjorde grundstiómmen till att verksamheten på Mundekulla överlevde. Föreningen driver idag flera olika fonder däribland Irenes fond som startades 2017 med syfte att främja barn, ungdomar och familjer att kunna medverka på olika events i Mundekulla. Berndts fond startades vars syfte är att främja landsbygdsutvekling samt driva hållbar byggnation och skogsvård och föreningen driver bl.a. projektet Adopt a tree där gemene man kan bekosta ett lövträd som planteras i Mundekullaskogen under ledning av föreningen. Detta är ett del av ett större projekt som bygger på att skapa mer mångfald genom att plantera in mer lövträd i Mundekullaskogen där den s.k. Mindfulnessgarden utgör navet som består av 2 ha lövträdsplanteringar där över 13 olika arter av lövträd finns representerade. Föreningen handhar även fonden Natthikos vänner vars syfte är att möjliggöra fler events i Björn Natthikos anda baserat på meditation och mindfulness
Under 2018 började Mundekullas ekologiska odlingar ta form med syfte att odla grönsaker åt Mundekullas prisbelönta vegetariska restaurang vars kokbok Mundekulla Cooks utnämndes till "Sveriges bästa kokbok 2020" och sedermera även "Världens bästa kokbok 2021" inom hotell och restaurang.
Sedan 2021 tar Mundekulla emot 5-10 Europeiska ungdomar (18-28 år) varje år via ett Eu projekt som genomgår en utbildning under 4-8 månader med fokus på hållbarhet utifrån 4 verksamhetsområden (odling, skogsvård, matlagning och kommunikation) Läs mer>>
Under vintern 2022 har föreningen ansökt om ett Erasmus projekt för att arrangera två veckoutbildningar på Mundekulla under hösten 2022 för människor inom EU som arbetar med ungdomar vilket vi hoppas blir en aktiv del av föreningens fortsatta utveckling.
Föreningen arrangerar även regelbundet öppethusdagar och tar emot studiebesök på Mundekulla Retreatcenter

 

Mundekulla Retreatcenter AB
Mundekulla vänner ideella förening driver huvudsakligen sinn verksamhet på Mundekulla Retreatcenter AB som är en kurs och konferensgård som varsamt utifrån ett ekologiskt perspektiv restaurerats och byggts upp sedan 1998. Idag utgörs Mundekulla av en unik anläggning inbäddad bland öppna ängar och hagar, omgärdat av stenmurar och 60 ha skogsmark med vackra vandringsstigar, utsikttorn och gammal kulturskog. I matsalen serveras vegetariska rätter baserade på närproducerade och ekologiska råvaror för säsongen. 
På ladugårdstaket speglas solen i  solceller, rummen är isolerade med ekologiska material och en stor del av byggnadsmaterialet är återanvänt eller kommer från vår egen skog. I Mundekulla möts historia och nutid med siktet inställt på en hållbar framtid.

På Mundekulla anordnas en mängd inspirerande kurser, retreat och konferenser med fokus på reflektion, inre växande, yoga, mindfulness, sång, musik och kreativitet. Vi erbjuder erfaren kursledning. Till Mundekulla kommer människor från både när och fjärran.

Stillheten är Mundekullas styrka
Stillheten är Mundekullas styrka, och vi erbjuder en unik miljö där endast naturens ljud gör sig hörda. Mundekulla är beläget i sydöstra Småland, en mil sydväst om Emmaboda med mycket bra tågförbindelser från hela landet (tre-fyra timmar från Köpenhamn, Göteborg och Stockholm). Från Emmaboda tar det tio minuter med bil, och vi erbjuder ett subventionerat pris med det lokala taxibolaget. Du kan även förlägga kurser, retreater, festivaler eller konferenser på Mundekulla.
Läs mer på www.mundekulla.se