Bakgrund
När den angränsande skogsfastigheten inköptes 2012 i anslutning till Mundekulla Retreatcenter beslutade vi oss för att förvalta skogen för kommande generationer. Detta beslut resulterade bla att vi anlade en lövskog på 2 ha år 2016. Vi har även funderat på hur vi kan tjäna pengar på skogen utan att hugga ner den.
Därav har följande projekt vuxit fram på initiavi av Mundekulla idella förening som du kan läsa mer om på denna hemsida

Ställplats Vildmarksbyn - Vi valde att bygga en liten vildmarksby med en lmindre badsjö samt en gammal hölada och bivacker för övernattning.
Mundekulla Ekotorn - ett torn med utsikt över skoglandsskap med boenderum för att skapa kontakt mellan människa och natur
Skogsbad & forskning  - En Skogsbadsutbildning hålls på Mundekulla och SLU har gjort ett arbete som påvisar livgivande platser i Mudnekulla
Studiebesök - Vi tar emot studiebesök i såväl skogen som Mundekullas verksamhet som helhet som arrangeras av Mundekulla Ideella förening
Volontär program - Sedan 2021 tar Mundekulla emot 5-10 Europeiska ungdomar (18-28 år) varje år via ett Eu projekt som genomgår en utbildning under 4-8 månader med fokus på hållbarhet utifrån 4 verksamhetsområden (odling, skogsvård, matlagning och kommunikation) 
Skogsstigar - Vi har anlagt drygt 2 km skogsstigar samt en bilväg som även är handikappsvänlig för att göra naturen mer tillgänglig för våra besökare.