Adopt a tree in Mundekulla

Köp ett träd i Mundekullaskogen
"Adopt at tree in Mundekulla" innebär att vi mot en kostnad av 1000 kr planterar vi och tar hand om ett lövträd i Mundekullaskogen via Berndt Elmbergs minnesfond. Bredvid varje träd placerar vi en bricka med resp "sponsors" namn. Berndt var medgrundare och fd ägare av Mundekullafastigheten och fonden skapades efter hans bortgång den 28 juli 2019. Till verksamheten i Mundekulla finns ca 60 ha skog. Vi ämnar förvalta skogen i enlighet med Berndt Elmbergs vision om 30 % lövträd och vad som kallas kontinuitets skogsbruk

Detta får du genom sponsringen av ett eller flera träd (1000:-/träd)
- Tackskylt med ditt namn vid "ditt/dina" träd
- Inbjudan till invigning efter träden planterats 

Delaktighet och spridning
Genom din gåva har du möjlighet att följa och vara delaktig i Mundekullas hållbarhetsarbete och besöka ditt och andras träd och se dess utveckling vid din nästa Mundekulla besök. Du bidrar även till spridandet av Berndts ideer om hållbarhet och en levande landsbygd.

Gå med i Facebookgruppen Adopt a Tree in Mundekulla >>
 

Lyssna till Berndt Elmberg berätta om Lindallén och lövträdsodlingarna, 2016

"Värna om Mundekullaskogen"

Rekreationsskog
Målsättningen är att ha minst 30 procent lövträd i vårt sammanlagda bestånd på 60 ha och vid vår senaste inventering var vi uppe i ca 25 procent så vi är på god väg. Begreppet rekreationsskog löper som en röd tråd med syftet att göra skogen mer tillgänglig för våra besökare. Vi upptäckte tidigt att många inte vågade sig ut i skogen. Detta har medfört att vi anlagt olika ”attraktioner” såsom en vildmarksby, utsiktstorn, skogsbad med hängmattor, skogskyrka i form av en naturlig glänta i skogen samt vikingastugor från Arn filmerna som även kan bebos. Vi har även gjort en vildmarksstig som passerar ovan nämnda platser längs en bäck som mynnar ut i en grävd sjö med fisk i som vi benämnt vildmarkssjön samt skapat en sammanhängande bilväg på 2 km. Ett område på ett halvt hektar utgörs av en 120 årig granskog som ett intressant besöksmål. Dessa attraktioner har medfört att våra besökare i allt större utsträckning numera går på upptäcksfärd i skogen runt gården.