Mindfulnessgarden i Mundekulla

Bakgrund
När den angränsande skogsfastigheten inköptes 2012 i anslutning till Mundekulla Retreatcenter beslutade vi oss för att förvalta skogen för kommande generationer. Detta beslut resulterade bla att vi anlade en lövskog på 2 ha år 2016 som fick namnet Mindfulnessgarden. På området planterades Sveriges vanligaste lövträd samt en stig som passerar de olika lövträdplanteringarna. Det finns även små dammar med guldfisk omgärdat av rhododendron- och vinbärsbuskar, äppel- och plommonträd samt en liten informationsplats på toppen av en liten kulle (Mindfulnesstower). Stigarna och vägarna på området är böljande och slingrar sig fram mellan buskar och träd som i en japansk trädgård för att bjuda in till lugn. Tanken är att våra besökare ska kunna stressa ner och få en upplevelse av naturen i en mobilfrizon. (Läs mer om de olika lövträden nederst på denna sidan)

Skogsträdgård
Under 2022 utvecklades Mindfulnessgarden med en skogsträdgård på initiativ av Mundekulla Ideella förening. En skogsträdgård är en "naturlig skog" och skillnaden från en traditionell skog består bl.a i att arterna som växer i skogsträdgården är användbara/ätbara för människor. Skogen/trädgården är utformad för att ge en varierad livsmedelsproduktion samt produkter som kryddor, medicinalväxter, svamp, byggmaterial, fibrer, korgar material, honung, ved, animaliskt foder, kompost, vilt, sapprodukter, färgämne och olja vilket kräver en del arbete tills systemet nått en viss mognad.
Skogsträdgården har som regel 5 till 7 våningar av vegetation såsom stora träd (fruktträd eller nötter), buskar eller små fruktträd, bussningar (berry eller aromatiska) och örtartade växter (perenna grönsaker, aromatiska växter) samt läkemedels- och andra användbara växter/örter
Genom ett utbildningsprojekt via Eu spenderar 8-10 ungdomar från Europa 7-8 månader årligen på Mundekulla som hjälper till att utveckla odlingar samt gör skogsvårdande insatser på gården.
Häromåret gjordes bl.a en hugelbädd som är en princip som har använts i hundratals år i Tyskland och Östeuropa. Det går ut på att lägga stockar på marken och fylla på med grenar, kvistar och växtmaterial för att sedan toppa med jord och kompos och på så vis skapa nya och bättre jordmån. Detta har även gjorts på en större del av Mundekullas odlingar.

Trädplanteringshelg under ledning av Anders Folkesson (SLU, Alnarp)


 

Informationstavlan i Mindfulness Tower

Tillverkning av Hugelbädd.

Trädplantering (Adopt a tree) för alla åldrar

Skötsel av träd

Lyssna till Berndt Elmberg berätta om Mindfulnessgrden och lövträdsodlingarna, 2016 

De olika lövträden som är planterade i Mindfulnessgarden

Ädellövträd
De olika lövträden som planterats i Mindfulnessgarden utgår i huvudsak från Ädellövträdsfamiljen som är särskilt ekonomiskt och ekologiskt värdefulla med snäva krav på omgivningen för att frodas. Ädellövträden består av alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär/körsbär, lind och lönn.

Ek
Ek växer i nästan hela Europa. Den kom in till Sverige för över 9 000 år sedan, där den idag är reproducerande. Ek är ett mycket hårt, tätt och starkt träslag, och det allra bästa virket för exempelvis spanten till träbåtar samt golv och möbler.
I många delar av Europa har gamla ekbestånd försvunnit, men i Sverige finns det flera större eklandskap med gamla ekar, som oftast står i betesmarker. Eklandskap med höga naturvärden finns främst i Västmanland, Östergötland, Kalmar län och Blekinge däribland i Mundekulla.

Björk
Björkar är en av de vanligaste lövträden i Sverige som kännetecknas av sina vita stammar med svarta fläckar. Björken är ett pionjärträd, vilket betyder att det kommer som det första av sly när bar mark uppstått efter avverkning, stormfällning, skogsbrand och liknande. I Sverige växer tre arter björk – vårtbjörk, glasbjörk och dvärgbjörk varav den förstnämnda växer i Södra Sverige. Björken utgör ett viktigt inslag i naturens mångfald och sparas i betydligt större utsträckning i dagens skogsbruk och används ofta till ved samt traditionellt sett även vid färgning av ullgarn. Björk kan tappas på sav om våren som kan användas som dryck och vid matlagning.

Fågelbär
Sötkörsbär eller fågelbär är en art i plommonsläktet inom familjen rosväxter. Arten förekommer naturligt i Europa och de blir ca 15–30 meter höga och är den art från vilken de flesta odlade körsbär tagits fram. Vissa sorter av sötkörsbär benämns bigarrå. Körsbär och fågelbär är hälsosamma tack vare sin höga halt av C-vitamin och att de innehåller antiinflammatoriska ämnen. Andra positiva hälsoeffekter påstås vara att de kan motverka gikt, artrit och hudinfektioner.

Alm
Skogsalmen blir ca 30 – 40 m högt med elliptiska, äggrunda sträva blad. Den blommar rikt på bar kvist i april — maj med tvåkönade blommor. Almar planteras ofta som vård- och alléträd. Almbestånd i bland annat Sverige har under senare delen av 1900-talet drabbats hårt av almsjuka. Almen invandrade till Skandinavien från söder 8 000 — 7 500 f.Kr och den förekommer naturligt i större delen av Europa och österut till Centralasien, Den växer på skogsängar, lövskogklädda bergväggar. Stammen ger ett mycket starkt och vackert ådrigt möbelvirke. De små almfrukterna går att äta i grönsallad eller stekt i smör.

Ask
Ask är ett stort lövträd i familjen syrenväxter. Fullvuxna träd är omtalade för att deras löv slår ut med en skir grönska sist av alla lövträd.. Asken kan bli ett ståtligt träd på 30 meter i höjd respektive 7 meter i omkrets. Den kan bli upp till 250 år gammal i Sverige men i andra länder kan den bli upp till 500 år. Askens virke är lätt, hårt och segt och går lätt att böjk. Det används ofta till verktygshandtag och bandyklubbor och träskor samt i parkettgolv och möbler. Askträ har historiska anor inom skeppsbygge. I England användes asken för att förutspå vädret. Inom folkmedicinen anses asken ge en viktig ingrediens i hostmedicin som smakförbättrande medel.

Bok
Bok finns i stort sett i hela Europa och i Sverige förekommer den främst i Skåne, Blekinge, södra Småland och Halland. Löven, som är ätbara, växer platt horisontellt för att samla maximalt med ljus, vilket får till följd att solen sällan når under trädets grenar och växtligheten under träden präglas av detta, samtidigt som boklöven förmultnar långsamt. Bokträ används främst inom viss möbelindustri och bokveden har använmts till bränsle och till vissa redskap i träfartyg. Inom folkmedicinen har bok använts i form av boktjära för utvärtes behandling av hudåkommor. För invärtes bruk har man extraherat vatten ur barken, för gurgling och sårbehandling, främst bark från 2-3-åriga grenar.

Poppel
Poppelsläktet är ett släkte i familjen videväxter. Flera poppelarter har en hög biomassaproduktion och volymtillväxt och kan odlas med korta omloppstider. Poppelved kan utgöra basmaterial för produktion av fordonsbränsle. Eftersom poppel huvudsakligen är mjuk och föga motståndskraftig används den sällan som virke däremot till vissa husgeråd, som virke i träskor med mera.  Forskare vid SLU och Stockholms universitet har experimenterat i att framställa bomullsliknande material ur poppel, med förhoppningen att i framtiden ersätta så mycket som hälften av världens bomull med ett mer hållbart material.

Al
Alsläktet är ett släkte träd och buskar med cirka 25 arter i familjen björkväxter. I Sverige förekommer två olika arter i alsläktet, nämligen klibbal och gråal. Sedan 1950-talet har elgitarrer byggts i al som anses ge en tight balanserad ton, jämfört med de som görs i mahogny. I Norden har man påträffat forntida alföremål som paddelspade, årder, ok, skopa, sked, träskål, vagnsdetaljer, stol och sköld. Figursnideri utförs i alträ på grund av att det har samma egenskaper som lind och björk i samma trä, på gott och ont. Inom matlagning används alspån till rökning av kött.

Lind
Linden invandrade i södra Skandinavien 7 000–6 700 f.Kr. och kan i dag åter påträffas upp till Norrlandsgränsen. Trädet kan bli upp till 20 m högt och mycket gammalt. Linden förekommer vild i större delen av Europa och nordvästra Asien. I Sverige finns den framförallt i mellersta Sverige och den är vanlig i parker och trädgårdar. Linden är ett av de träd som förr hamlades till kreatursföda.
Linden var förr en viktig källa för bast till korgar och mattor samt till ombindning inom trädgårdsmästeri. Enligt folklig tradition gäller att vattnet blivit tillräckligt varmt för friluftbad, när linden blommar. Inom folkmedicinen används lindblommor främst som "örtte" vid förkylningar. Förutom en ökad svettning tycks lindblomte också öka kroppens allmänna infektionsförsvar

Lönn
Lönn är ett träd i familjen kinesträdsväxter och det fornsvenska namnet är lyn eller løn. Den växer i stora delar av Europa och i västra Asien och i Sverige växer den från Skåne till Ångermanland. Lönnen är ett ganska stort träd, som kan bli 20 till 30 meter högt och 150 år gammalt. Rotsystemet är djupgående och lönnen står därför emot stormar bra. Den används bland annat för tillverkning av musikinstrument, skrin, möbler, faner och parkettgolv. Barken kan användas till färgning. Stammens saft är under savstigningen på våren mycket riklig. Lönnens delfrukter kallas av barn för "näsor". Om de öppnas och fröet petas bort, kan de tack vare sin klibbighet fästas en kortare stund på nästippen som en lösnäsa.

Avenbok
Avenboken kom in till Sverige från Danmark omkring 2500 f.Kr. Den är ett av de sist invandrade lövträden efter istiden. Den växer framförallt i Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland och Öland. Avenbok är det hårdaste av alla träslag som växer i Sverige och övriga Norden. Det är ett lågt träd, vanligen 5-10 m högt, med smal krona och till det yttre mera lik almen än boken. Den ingår inte heller i samma familj som boken. Barken är dock slät liksom bokens. Avenbok används främst till föremål som utsätts för hårt slitage, stötar och tryck, exempelvis maskindetaljer. Avenbok är det svenska träslag med högst bränslevärde per volymenhet.