Skogsbad & Forskning

Tänk sju generationer framåt...
När vi köpte in den angränsande skogsfastigheten i anslutning till Mundekulla Retreatcenter 2012 beslutade vi oss för att förvalta skogen för kommande generationer. Detta beslut resulterade bla att i att minst 30% av skogen ska vara lövskog varpå vi bl.a. har anlagt en lövträdsodling på 2 ha (MIndfulnessgarden) som utvecklats til en skogsträdgård med informationskyltar. Vi valde även att bygga en liten vildmarksby, anlägga skogsstigar för att göra naturen tillgänglig samt bygga Mundekulla Ekotorn med utsikt över nejden. Detta för att skapa kontakt mellan människa och natur i linje med vår vision om att tänka sju generationer framåt Läs mer 

Skogsbad
På Mundekulla har vi skapat en speciell plats i skogen där vi satt upp hängmattor för reflektion och vila med benämningen Skogsbad*. Detta bygger på att vistas i skog utan krav på aktiviteter. Det har gjorts omfattande forskning på hur dessa skogsvistelser påverkar människor och resultaten visar att de stärker vårt immunförsvar, sänker stressnivåer och blodtryck, samt gör oss mindre deprimerade och aggressiva.
*Skogsbad är en slags terapiform inspirerad från Japan (shinrin-yoku) där man vistas i naturen, "badar i skogen", i syfte att minska stress.

Stillhetens trädgård i Mundekulla
I Mundekulla har även elever från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp utvecklat en trädgård baserad på aktuell forskning vid namn Stillhetens Trädgård (Peacegarden). Avhandlingen utgår från 8 olika naturkaraktärer som är viktiga i människans rehabiltering från olika stress sjukdomar. 
Läs mer i nedan dokument. Vi hoppas kunna knyta mer forskning till Mundekulla på sikt