Cirkelläger (Circle Way Camp), 13-18 juli 2021
[Återkommer 2022 - datum kommer snart!]

Lägerledning: Camilla & Kalle Grill
Övriga medverkande: Ellika Lindén, Peter Elmberg, Linda & Anny Ursjö, m.fl. 


"Tänk sju generationer framåt innan varje viktigt beslut" / Indianskt Ordspråk

Tillbaka till dig själv – Tillbaka till gemenskap – Tillbaka till naturen
 

"The Circle Way handlar om hur vi kan förhålla oss till livet,naturen och alla levande varelser på ett sätt som bidrar till en bättre värld."
 

Lägret kommer att anpassas efter rådande smittskyddsrekommendationer. 2020 hölls lägret till övervägande del utomhus, med social distans och med en rad förebyggande åtgärder kring mat och hygien. Läs mer här >>

Meningsfull sommarvecka för alla
Vi skapar tillsammans en gemenskap där alla får utrymme och månar om varandra. Tryggheten vi bygger möjliggör stark personlig utveckling. Samtidigt äter vi god vegetarisk mat i vackra omgivningar. Lägret passar alla livsfaser och alla åldrar. Barn inkluderas på ett naturligt vis. Vuxna utan barn likaså. Kom för att uppleva gemenskap och djupt lyssnande, känslomässig närhet, tacksamhet, lekfullhet och livsglädje.

Dela livsberättelser
Lägrets kärna är lyssnande. Vi delar livshistorier och upplevelser. Vi övar oss att lyssna aktivt, respektfullt och välvilligt. Vi lär oss om känslornas betydelse och uttryck. Vi hittar tillbaka till kärleken till oss själva, varandra och naturen.

-Lyssna till lägerledaren Kalle Grill berätta i P1 om hur han upptäckte cirkelläger i 20-årsåldern>>
-Lägret bygger vidare på Medicine Storys koncept. Hör honom berätta om sin livssyn Circle Way>>
 

Lägret hjälper dig hitta tillbaka...

– till dig själv:

• Identifiera och bryt med hindrande tankemönster
• Bli bekväm med att möta och bejaka dina känslor
• Upptäck din roll och dina gåvor i gemenskap med andra
• Utvecklas som människa genom djupa samtal och gruppövningar
• Utveckla ditt ledarskap
• Möt dig själv i meditation, sång och dans


– till gemenskap:
•  Upplev hur stark gemenskap skapas på kort tid
•  Upptäck hur du kan stödja andra genom att bara lyssna aktivt
•  Känn kraften i den enkla samtalsformen som cirkeln erbjuder
•  Bli sedd och hörd på djupet
•  Släpp loss din kreativitet och lekfullhet med andra i en varm och trygg grupp
•  Sitt runt lägerelden och ta del av berättelser och sånger 
•  Ta del av Kvinnocirkel, Manscirkel, Barnaktiviteter och Öppen scen


– till naturen:
• Njut av den härliga miljön och naturen på Mundekulla kursgård
• Inspireras av samtal och övningar kring ett hållbart förhållningssätt till livet
• Tälta på en vacker äng eller bo i rum i naturliga material
• Lägrets aktiviteter hålls utomhus i den mån vädret tillåter
• Restaurang med ekologisk vegetarisk mat
• Bada i källsjö på området

 
Språk
Svenska
 

Dagarnas upplägg

Morgonmöte (morgon)
Alla deltagare ingår i en samtalscirkel (klan) om ca 4-5 personer som möts en timme varje morgon.

Storcirkel (förmiddag)
Varje dag samlas alla i en storcirkel. Ordet går laget runt. Därefter föredrag och samtal på olika teman.

Barn/ungdomsaktiviteter (morgon/förmiddag)
Förmiddagar och någon eftermiddag erbjuds särskilda barnaktiviteter för barn som är självständiga nog att delta (från ca 5 år). 


Fördjupande workshops (eftermiddag)
• Lyssningsteknik
• Känslokontakt
• Livssyn och människosyn
• Att hitta lekfullhet och att möta barn med lekfullhet
• Forma din livsberättelse
• Närhet med naturen
• Manscirkel / Kvinnocirkel
 
Kvällssamlingar

• Sång, musik och dans
• Kreativa övningar
• Berättande och uppträdanden
• Reningsceremoni

Dagsprogram (kan komma att justeras något)
07.00   Frivillig morgonaktivitet (rörelse, sång, cermoni)
08.00   Frukost
09.30   Klanmöte – samtalscirkel i smågrupper
11.00   Storcirkel (med parallell barnaktivitet)
13.00   Lunch
14.30   Varierat eftermiddagsprogram/workshops
18.00   Middag
19.30   Kvällsprogram

- Lägerledning -


Kalle och Camilla Grill träffades 2008, på ett cirkelläger! De har idag två barn och bor i Umeå. Samtalscirkeln och lägren är en viktig del av deras relation och drivkraft. De har under mer än tio års tid engagerat sig i cirkellägren på Mundekulla och andra platser i världen som medarrangörer till Ellika och Medicine Story (se nedan). Leder själva årliga cirkelläger sedan 2016. Tillsammans skapar Kalle och Camilla en trygg struktur och en varm och tillåtande stämning. 

- Medverkande -

Ellika Linden –  Grandmother
Ellika utvecklade konceptet ”Circle Way Camp” tillsammans med sin framlidne man Manitonquat. De höll under 30 års tid läger och workshops världen över. Utifrån ovillkorlig kärlek och stark medkänsla skapar Ellika samtal och cirklar där människor öppnar sina hjärtan, hittar sin sårbarhet och kraft och lär sig konsten att lyssna och uttrycka känslor. Utbildad skådespelerska. Arbetat med TV och teater för barn.

På lägret håller Ellika djupgående cirklar och berättar historier.

Camilla Grill (Camilla Måne) 
Camilla är socionom och erfaren ceremoni- och cirkelledare. Prästinneutbildning från gudinnetemplet i Glastonbury i England med fokus på att leva efter naturens rytmer och årstider. Har drivit projektet Det inre livet med stöd från Landstinget Västerbotten för att stärka kvinnors inre välmående. Samskapat retreater och Shine Sister Festival på Mundekulla (med Anne Solveig) och konceptet Vildkvinnans väg (med Stina Gray). Läs mer

Kalle Grill
Kalle är lektor och docent i filosofi på universitetet i Umeå. Forskar och undervisar om bland annat frihet, folkhälsa och hållbarhet. Föreläsare, samtalsledare och filosofisk rådgivare för enskilda och organisationer. Ledare på årliga manshelgen Man in Mission på Mundekulla. Drivande i etablerandet av mansföreningen The ManKind Project i Norden.
Leder filosofiska samtal och retreats och utbildar i samtalskonst. Tidigare värd i Tankar för dagen i P1. Läs mer

Peter Elmberg – dans och musik
Peter är musiker, beteendevetare, mindfulnessinstruktör, social entreprenör, och grundare av och VD på Mundekulla. Utbildad i Indianhistoria på University of Lacrosse, USA (1996-1997). Via sitt musikförlag har han skrivit över 1000 sånger. Läs mer

På lägret leder Peter Mundekulladanser och Mindfulness songs och berättar om verksamheten i Mundekulla ur ett Omställningsperspektiv. Han brukar också få barnen att sjunga och och spela!

- Barnaktiviteter -

Linda och Anny Ursjö - Barnledare
Linda jobbar i kyrkan med barngrupper och stödjande verksamhet till familjer i utsatthet samt massage gm det egna företaget. Anny har de två senaste åren haft workshop där barn har aktiviter med vuxna, på mundekullafestivalen. Hon är duktig på att måla och skapa. "Att delta på lägret tillsammans med min dotter, är en av de finaste gåvorna jag gett henne och mig själv. Vi ser fram emot att vara med igen."


Honouring the Ancestors - Honouring Medicine Story

Medicine Story – In remembrance of..
Manitonquat/Medicine Story lämnade oss 2018, 89 år gammal. Han var en berättare från Wampanoag Nation i Massachusetts. Författare till tio publicerade böcker. Utvecklade under större delen av sitt liv verktyg för att skapa ett mänskligare samhälle grundat på traditionell visdom från First Nations och utforskning av konceptet CIRCLE WAY.

SVENSK BOK med MEDICINE STORY
Lek och lyssna! : att möta barn med värme och respekt

I Lek och lyssna reflekterar stamäldsten Manitonquat över det viktiga bandet mellan barn och vuxna. Han ger också konkreta tips på hur vi kan bli bättre på att möta barn med värme och respekt, så att vi kan utvecklas, lära av varandra och ha roligt tillsammans. Boken tar sin utgångspunkt i The Circle Way, en modell som inspirerats av de nordamerikanska ursprungsbefolkningarnas levnadssätt och traditioner. Den förklarar inte bara hur vi kan bli bättre på att se våra barn som de underbara varelser de är, utan också hur vi kan stötta varandra i en av våra viktigaste och mest utmanande uppgifter. The Circle Way handlar helt enkelt om hur vi kan förhålla oss till livet, naturen och alla levande varelser på ett sätt som bidrar till en bättre värld.  info samt beställ

NYUTKOMMEN BOK med MEDICINE STORY
De ursprungliga instruktionerna

"MÄNSKLIGHETEN HAR GLÖMT SINA INSTRUKTIONER." Det var det svar ”de äldste” bland ursprungsbefolkningarna i Nordamerika gav Manitonquat när han sökte svar på frågan "Varför finns det krig, våld, förtryck, girighet, orättvisor, fattigdom, likgiltighet och miljöförstörelse?" När han lyssnade på "de äldste" började han få en tydligare förståelse för det de brukade benämna "De Ursprungliga Instruktionerna". Hela skapelsen har formats efter dem, de som också benämns Naturlagar, Dharma eller Tao.  info samt beställ

Camilla & Kalle - Värdpar för lägret
Kalle har lett cirkelsamtal under 20 års tid
och har arrangerat ett 10-tal cirkelläger.

Praktisk info

Tid
Tis kl 15.00 - Sön kl 16.00 (Incheckning tis från kl 13.00)
Alt "Prova-på" från  tisdag till torsdag eftermiddag

Pris 
Inklusive tältplats; frukost, lunch och middag; workshops och övningar. (se rabatter nedan)
Vuxen, över 26 år: 4550 kr
Ungdom, 15-25 år: 3325 kr
Barn, 4-14 år: 1970 kr
• Prova-på, från start tisdag till och med torsdag eftermiddag: Halva priset.

Rabatter 
- Boka tidigt rabatter
Vid bokning senast 28 feb 2021 erhålls 400:- rabatt och senast 30 april erhålls 200:- rabatt på ovan priser .
- Grupp rabatt
Om 4 personer el mer bokar och betalar samtiigt erhålls automatiskt 500:- rabatt.

Barn- och ungdomsrabatt via Irenes Fond
För familjer med begränsad ekonomi erbjuds en möjlighet för barn och ungdomar 4-17 år att söka ett begränsat antal "Mundekullabidrag" på 400 kr/person. Bidraget finansieras via Irene Elmbergs Minnesfond och kan sökas genom att maila info@mundekulla.se för mer info och rabattkod. OBS! Måste sökas innan du slutför din bokning i bokningsformuläret för att erhålla rabattkod att fylla i. Kan ej erhållas i efterhand utan endast i samband med bokning.  

Övernattning 
Tältplats (och kost) för 5 dygn ingår i entrépriset. Gemensamma duschar och toaletter. Rum kan bokas i bokningsformuläret och extra kostnad för det betalas vid incheckning på Mundekulla enligt prislistan nedan..
- Tältplats - Ingår i lägeravgiften
- Plats för Husbil/husvagn, inkl. el: 500 kr per person från 4 år
- Sovalkov med draperi, inkl. madrass, täcke och kudde - vux fr 15 år: 1250 kr, Barn 4-14 år: 750 kr
- Bädd i trippelrum med gemensam dusch/wc - vux fr 15 år: 1750 kr, Barn 4-14 år: 1250 kr
- Bädd i dubbelrum med gemensam dusch/wc - vux fr 15 år: 2000 kr, Barn 4-14 år: 1500 kr
- Bädd i dubbelrum med egen dusch/wc - vux fr 15 år: 2500 kr, Barn 4-14 år: 2000 kr
- Enkelrum med gemensam dusch/wc: 2625 kr
- Enkelrum med egen dusch/wc: 3125 kr
- Extra madrass (barn 0-14 år i rum: 250 kr

Prova-på, från start till torsdag eftermiddag: du betalar för två istället för fem nätter, d.v.s. 2/5 av priset.
Dela rum: Önskar du dela rum med någon särskild person eller flera, meddela oss i samband med bokningen.

Bokningsregler
I samband med bokningen som görs online betalar du lägeravgiften för varje person du bokar. Av den avgiften är 600 kr/person resp 300 kr för barn/ungdom 4-25 år en bokningsavgift som inte är återbetalningsbar. Resten av lägeravgiften återbetalas vid avbokning senast två veckor innan lägret. Efter det sker återbetalning bara mot uppvisande av läkarintyg (eller om lägret blir inställt, men det blir det inte...)

Mat
Vi serverar ekologisk och vegetarisk mat och erbjuder mjölk- och glutenfria alternativ för dig som önskar. Måltiderna som serveras och som ingår i lägeravgiften är frukost - lunch - middag. Vi serverar även en särskild meny för barn. Meddela i samband med bokningen om du har några matallergier, är vegan eller laktos- eller glutenintollerant.

Praktisk information
- Alla deltagare ska anmäla sig i receptionen vid ankomst.
- Tag med lakan och handduk. Kan också hyras för 100 kr/set i receptionen.
- Var och en städar sitt rum. Städning kan köpas för 200 kr per rum.
  För icke utförd slutstädning debiteras 400 kr.
- Stearinljus får inte användas på rummen och husdjur får inte medfölja.
- Gruppen hjälps åt med disk efter måltider (enstaka diskpass).
- Tag gärna med kläder för skogs/naturvandringar.

För mer information
Maila Camilla Grill

Hitta hit - information om hur du tar dig till Mundekulla
Hundhotell - 7 km från Mundekulla  

Tisdag kl 15.00 - Söndag kl 16.00
(Incheckning från kl 13.00)
 

Boka senast 31/1 2021:
• Vuxen, över 26 år: 4150 kr
• Ungdom, 15-25 år: 2925 kr
• Barn, 4-14 år: 1570 kr

Därefter boka senast 30/4:
• Vuxen, över 26 år: 4300 kr
• Ungdom, 15-25 år: 3125 kr
• Barn, 4-14 år: 1770 kr

Från 1/5 ord pris:

• Vuxen, över 26 år: 4550 kr
• Ungdom, 15-25 år: 3325 kr
• Barn, 4-14 år: 1970 kr
 

Automatisk grupprabatt på 500:- vid bokning av 4 pers el mer vid samma bokningstilfälle samt möjlighet till 500:- rabatt via Irenes fond (4-17 år)
 

Olika prisläge beroende på typ av rum, se under rubriken Övernattning ovan.
Tältplats ingår i priset