"Adopt a tree in Mundekulla" 

Köp ett träd i Mundekullaskogen
"Adopt at tree in Mundekulla" innebär att vi mot en kostnad av 1000 kr planterar vi och tar hand om ett lövträd i Mundekullaskogen via Berndt Elmbergs minnesfond. Bredvid varje träd placerar vi en bricka med resp "sponsors" namn. Berndt var medgrundare och fd ägare av Mundekullafastigheten och fonden skapades efter hans bortgång den 28 juli 2019. Till verksamheten i Mundekulla finns ca 60 ha skog. Vi ämnar förvalta skogen i enlighet med Berndt Elmbergs vision om 30 % lövträd och vad som kallas kontinuitets skogsbruk

Detta får du genom sponsringen av ett eller flera träd (1000:-/träd)
- Tackskylt med ditt namn vid "ditt/dina" träd
- Inbjudan till invigning efter träden planterats 

Delaktighet och spridning
Genom din gåva har du möjlighet att följa och vara delaktig i Mundekullas hållbarhetsarbete och besöka ditt och andras träd och se dess utveckling vid din nästa Mundekulla besök. Du bidrar även till spridandet av Berndts ideer om hållbarhet och en levande landsbygd.

Gå med i Facebookgruppen Adopt a Tree in Mundekulla >>
 

"Värna om Mundekullaskogen"

Lyssna till Mundekullas Gröna julhälsning 

Se projektet "Mundekulla Eko torn"